Chemické ošetření povrchu dřeva lihovým roztokem

Výhody chemického přípravku ředěného lihem:

  1. Hlubší průnik do dřeva. Vlastnosti lihu umožňují proniknutí účinných látek hubících 
    dřevokazné škůdce do větší hloubky.

  2. Ošetřené dřevo nevlhne. Proto se nejprve lihový roztok používal při ošetřování starožitností a na zvlhnutí citlivých předmětů.

  3. Rychlé vysychání. Líh se odpařuje daleko rychleji než voda.

Nevýhody lihového roztoku:

  1. Použití lihového ředidla místo vody je dražší.

  2. Protože líhové páry jsou výbušné, je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, pracoviště větrat a používat kvalitní osobní ochranné pomůcky.

  3. Z bezpečnostních důvodů je také nutno průběžně a spolehlivě měřit koncentraci lihových výparů.

Použití lihového roztoku je vhodné například při ošetření trámových konstrukcí, které nebude možné v budoucnosti kontrolovat a chemickou ochranu obnovovat, například u systémů zakrytých sádrokartonem. V takových případech se vyšší míra chemické ochrany, přes některé komplikace při aplikaci, vyplatí.

Porovnání rozdílu průniku ochranného roztoku do dřeva při použití vody a lihu. Při ředění lihem je penetrace ochranné látky daleko hlubší než při zředění vodou. Hloubka průniku je indikována zelenou barvou. Při testu byl použit zeleně zbarvený chemický prostředek ředěný v poměru 1:6.