Akustická detekce napadení tesaříkem krovovým

   Tesařík krovový, díky své velikosti, je nejnebezpečnějším škůdcem vzrostlého dřeva v Evropě a přilehlém okolí. Larvy tesaříka krovového dorůstaji velikosti do 3 cm. Ostrými, až 3 mm dlouhým kusadly "obrábějí" dřevo. Jejich činnost je doprovázena charakteristickým zvukem:

   Nelépe jsou larvy slyšet za tichých nocí a brzy ráno. Larvy jsou schopny nějakým způsobem, pravděpodobně vibracemi, vnímat své okolí. Cíti-li se ohroženy, utichnou. Pouhým sluchem lze zjistit larvy staré necelé dva roky (při průměrných podmínká vývoje trvajícího 3 až 4 roky) "Chroupání" larev při konzumaci dřeva využívám k elektronické detekci jejich aktivity. Citlivost elekronické detekce je vyšší, zachytím činnost larev od druhé půlky prvního roku jejich života. Žádný jiný dřevokaz není slyšet. Některé druhy červotočů lákají k páření samičky klepáním krovkami o stěny chodbiček. (tak zvané umrlčí hodiny). Tato vlastnost je bezpečně prokázaná u červotoče kostkovaného.

   Elektronickou detekci testuji účinnost zásahu a vyhledávám larvy, které ještě nelze zachytit sluchem. Podmínkou pro účinnou detekci je, aby larvy byly aktivní, tj. vhodná teplota, nejméně 18°C, bylo ticho a necítily se ohroženy. Detekce se provádí například na místech se stopami napadení. Cca 30 minut snímám vibrace a na počítači je analyzuji. Tak lze určit je-li napadení aktivní. Délka snímání je v podstatě omezena jenom kapacitou paměti použitého zařízení. Běžně stačí 15 až 30 minut.

   "Klasicky" se dektekce provádí mikrofony a snímaný zvuk se analizuje pomocí vhodného programu. Zkouším použití dosti "revolučního" systému – snímání zvuku pomocí laseru. Trám ozařuji světlem generovaným laserem. Vibrace trámu v němž "chroustá" larva jsou snímány interferometrickým detektorem. Je to podobné čtení CD nebo DVD disků. Zpracování signálu je podobné detekci tranzitujících exoplanet. Výhodou je vysoká citlivost a rychlost, není nutné složitě montovat mikrofony. Stačí zamířit laser a detektor na kterýkoliv trám, na jakékoliv místo… Již to není fantazie. Systémy pracující na tomto principu jsou k dispozici pro policii, špionážní služby a spol. Může se je pořídit v podstatě kdokoliv, pokud se mu z ceny v řádu statisíců a milionů nezatočí hlava.

   Na rostoucí nebezpečí napadení zabudovaného dřeva dřevokazy má vliv, spolu s používáním méně kvalitního dřeva, i stoupající životní úroveň. Díky vytápění teplomilné larvy tesaříka "pracují" i v ročních obdobích (pozdní podzim, zima, časné jaro) se sníženou venkovní teplotou. Dnes není žádnou výjimkou, slyšet chroustání larev i když je za okny sníh. Tím se zkracuje jejich životní cyklus až na necelé dva roky.

   Při pokusech s tesaříkem hnědým, příbuzným tesaříka krovového, jsem jeho larvy "pěstoval" v palivovém dřevě, hezky v teplu a vlhku. Na Štědrý den jsem dostal nečekaný dárek ,dva krásné hnědé brouky, poletující kolem lampy. Naštěstí tesaříci hnědí (též zvaní smrkoví) kladou vajíčka pod kůru, takže nemohou v neodkorněném dřevu založit novou generaci. Zvuk vyvolaný činností dospělé larvy tesaříka krovového: