Jak poznám přítomnost dřevokazů?

   Nejčastějšími „záškodníky“ jsou tesařík krovový, červotoč proužkovany a umrlčí, hrbohlav parketový…
Přítomnost tesaříka krovového zjistíte podle charateristického chroupání odrostlejších larev. Larvy červotočů a hrbohlava slyšet nejsou, jsou příliš malé. Při rozsáhlejším napadení vidíte ve výsušných trhlinách a pavoučích sítích piliny. Znepokojující je nález tesaříků, červotočů, hrbohlavů, živých nebo mrtvých, kteří již svou povinnost, rozmožit se a naklást vajíčka, splnili. Čerstvé výletové otvory jsou světlé, s ostrými hranami a jsou obklopené hromádkami pilin.
   Výletové otvory tesaříka jsou oválné, dlouhé až 1 cm. Z jejich počtu nelze přesně odhadnout míru napadení, protože otvory jsou brouky využívány opakovaně.
   Červotoči se obvykle rojí od března do května, teplomilný tesařík později, koncem jara a začátkem léta. Dobu rojení ovlivňuje počasí. 
   Všechny larvy dřevokazného hmyzu žijí skrytě. Obvykle se nemilého překvapení od červotočů dočkáte po odsunutí nábytku a objevu otvorů o proměru 1,5 až 3 mm obklopených hromádkou pilin. Nejprve se „ubytují“ ve vlhčích dnech skříní, nohách nábytku, spodku dveří… 

   Tesaříka krovového naleznete nejčastěji v rozměrnějších předmětech, trámech, fošnách. Prozradí je velké oválné otvory. Výletové otvory červotočů a hrbohlavů jsou daleko menší a kruhové.
   Hrbohlav parketový alias dubový napadá dubové dřevo. Lze ho dopadnout v často používaných plovoucích dubových podlahách. Aktivní napadení opět lze poznat podle výletových otvoru obklopených hromádkou pilin. Rojí se v březnu až dubnu. Hrbohlavové s vysokou pravděpodobností kladou vajíčka do starých výletových otvorů, trhlin ve dřevě a spár mezi parketami. Hladká dubová podlaha jim mnoho jiných šancí k založení rodiny nedává.
   Výskyt pilin v okolí výletových otvorů nemusí bezpodmínečně znamenat napadení dřevokazy. Jejich tvůrcem může být pestrokrovečník živící se larvami dřevokazů. Venku totéž provozuje vosa kutilka, pilořitky. 

"Chroupání" dospělé larvy tesaříka krovového zde: