Injektáž injektáž dřeva

    Larvy "operující" ve dřevě ve větších hloubkách nejsou plošným postřikem kapalnými chemickými prostředky zasaženy, dokud se blízko povrchu nezakuklí nebo nevylíhnou dospělci. Teprve po kontaktu s ošetřeným dřevem, dřevokazi uhynou. Injektáž zlepšuje účinnost ochrany dřeva. Larvy hynou, když se dostanou v blízkosti injektovaných otvorů do kontaktu s ošetřeným dřevem. Čím je rozteč otvorů menší, tím rychleji larvy hynou.
Naplnění předvrtaných otvorů v ošetřovaných dřevěných prvcích vhodným ochranným prostředkem je principem injektáže.
    Rozlišujeme rovnotlakou a vysokotlakou injektáž, Při rovnotlaké injektáži se "chemie" do otvorů vpravuje pod atmosférickým tlakem. Otvory jsou uzavřeny dřevěnými kolíčky. Nevýhodou je  malý průnik ochranné látky do dřeva. Rovnotlaká injektáž nevyžaduje použití speciálních jednosměrných ventilů – pakrů. Po zaplnění vyvrtaných otvorů roztokem jsou díry uzavřeny dřevěnými kolíčky. Výhodou je nenápadnost, z povrchu dřeva nevyčnívají žádné nápadné "hmoždinky". Nevýhodou je malý průnik ochranné látky do dřeva.  
    Tlaková injektáž zajistí o něco větší průnik "chemie" do dřeva, hlavně podél vláken dřeva. Vyvrtané otvory se osadí speciálními jednosměrnými ventily – pakry. Do těch se tlakovým aplikátorem vpraví chemický roztok.
    Hlubokopenetrující gely, novou generaci ochranných prostředků, lze použít nejen k plošnému ošetření dřevěných předmětů, ale i k jejich injektáži. Postup je stejný, jak při aplikaci kapalných koncentrátů – Bochemitu, Lignofixu a spol. rovnotlakou injektáží. Velkou výhodou, stejně jako při plošné aplikaci, je daleko větší průnik do okolí otvorů. Též odpadá potřeba použití pakrů. Díky daleko většímu průniku gelu do dřeva, je možné volit větší rozteč otvorů a při tom zachovat stejnou rychlost úhynu larev nebo při ponechání stejných roztečí, jak při použití kapalných koncentrátů, urychlit úhyn larev.