Tlaková injektáž dřeva

Tento typ ošetření dřeva je možno použít tam, kde nevadí injektážní pakry zůstávající trvale v ošetřovaném dřevu. Používá se na silně npadené dřevo. Účinnost je o něco vyšší než u pouhého postřiku. Avšak, jak je vidět z ilustrací, ani ono není dokonalé. Roztok proniká po letech, napříč výrazně méně. Při tlakování může dřevo popraskat. Při aplikaci se vyvrají otvory o průměru 10 až 11 mm do vhodné hloubky. Vzdálenost otvorů od sebe je 10 až 20 cm. Pakry se zavrávají v několika paralelních řadách. Pomocí montážního nástavce se natrvalo zatlučou do dřeva. Poté se pod vysokým tlakem aplikuje ochranný přípravek.

Pokusný objekt

Pokusný objekt – smrkový trám, vlhkost 7%

Podélný řez

Průnik chemického prostředku (Lignofix E, ředění 1:7) podél vláken.

Příčný řez

Průnik ochranné látky napříč vlákny.

Průnik chem. látky podél letokruhů

Průnik ochranné látky mezi letokruhy.

Použita ruční injektážní pumpa a injektor o průměru 12 mm s kuličkou.

Rovnotlaká injektáž

Princip metody je stejný, jako u tlakové injektáže. Do napadených prvků se navrtají otvory průměru 6 mm. Poté se aplikuje ochranný přípravek. Otvory se uzavřou dřevěnými zátkami. Metoda je účinnější než postřik, avšak méně než tlaková impregnace. Ochranný prostředek pronikne cca 5 mm v podélném směru vláken dřeva. Protože dřevěné zátky jsou téměř neviditelné, je aplikace možná i tam, kde z estetických důvodů nelze použít tlakovou injektáž. Otvory o menším průměru také méně snižují nosnost dřeva a je možné je vrtat hustěji než při tlakové impregnaci.