V současnosti roste počet dubových podlah napadených hrbohlavem parketovým. Občas hrbohlav přežije zpracování dřeva a zákazník je dodavatelem „potěšen“ napadenými parketami. Výrobce obvykle odmítá odpovědnost s poukazem na tepelné a chemické ošetření dřeva, které nemohl žádný škůdce přežít. Obtížně se prokazuje, že to mohlo být jinak. 
    Optimální vlhkost dřeva pro vývoj hrbohlava je 10 až 13%. Některé zdroje uvádějí, že hrbohlav napadá i čerstvé, méně vyschlé dřevo. Vývoj hrbohlava od vajíčka k vajíčku trvá obvykle rok. V literatuře hojně uváděná doba rojení je březen, duben, ve vytápěných místnostech o něco dříve, již neplatí. „O něco dříve“ může znamenat objev živých brouků a výletových otvorů ozdobených pilinami kdykoliv v průběhu zimy.
   
Ošetření podlahy hlubokopenetrujícím gelem.
     Gely pronikají do mnohem větší hloubky, než dříve používané kapalné koncentráty Bochemit, Lignofix… Pokud gely nepenetrují přes ošetřený povrch podlahy, je vhodné stěrkování. Gel se vpraví do trhlin, spár a výletových otvorů, kam oplodněné samičky hrbohlava kladou vajíčka. Tím je zabráněno ve vývoji další generace škůdce. Úhyn larev nastává po delší době než při aplikaci plošného postřiku.

   Pokud gel proniká přes ošetřený povrch, lze použít plošný postřik. Larvy, vajíčka a dospělci uhynou, po fixaci gelu do dřeva za čtyři až šest týdnů.
Gel je bezbarvý, bez výrazného zápachu. Místost lze používat ihned po penetraci a zaschnutí gelu. V závislosti na teplotě a vlhkosti obvykle do jednoho až dvou dnů. Někdy zůstane na ošetřeném povrchu slabý bílý poprašek, který lze omýt teplou vodou se saponátem nebo setřít vlhkým hadrem.