V současnosti roste počet dubových podlah napadených hrbohlavem parketovým. Občas hrbohlav přežije zpracování dřeva a zákazník je dodavatelem "potěšen" napadenými parketami. Výrobce obvykle odmítá odpovědnost s poukazem na tepelné a chemické ošetření dřeva, které nemohl žádný škůdce přežít. Obtížně se prokazuje, že to mohlo být jinak. 
    Optimální vlhkost dřeva pro vývoj hrbohlava je 10 až 13%. Některé zdroje uvádějí, že hrbohlav napadá i čerstvé, méně vyschlé dřevo. V literatuře hojně uváděná doba rojení: "…březen, duben, ve vytápěných místnostech o něco dříve…", je poněkud nepřesná. "O něco dříve" může znamenat objev živých brouků a výletových otvorů "ozdobených" pilinami již v prosinci (stalo se zákazníkovi v Praze).
   Hrbohlav je dost odolný vůči vyšší teplotě, asi jako tesařík krovový. To zvyšuje obtíže pří jeho hubení. Oplodněné samice kladou vajíčka blízko své rodné chodbičky, do starých výletových otvorů, spár, příčných řezů a porušených tracheií. Protože ozařování celé podlahy je pracné a pro zákazníka nákladné, ozařuji jen místa v okolí výletových otvorů. Celou podlahu, zvláště napadená místa, je nutné chemicky ošetřit, nejlépe těsně před rojením (Avšak kdy to vlastně je?). 
   I když se dřevokazného nájezdníka obvykle napoprvé nepodaří zcela vyvraždit, jeho aktivita je výrazně utlumena. MW záření zlikviduje brouky i larvy ukryté ve dřevě, na které nedosáhne "chemie". Až při rojení hrbohlavové opustí bezpečí, chemický nátěr zasáhne dospělce i nově nakladená vajíčka
  Při ozařování se podlaha ohřívá. Vysoká teplota spolu s paralyzujícím účinkem mikrovlnného záření zabije dospělce, vajíčka a larvy ukryté ve dřevě. Rizikem je možnost odlepení podlahy od podkladu.
    Doporučuji následující způsob likvidace hrbohlava: Ozáření napadených ploch s výletovými otvory a jejich okolí. Celou plochu podlahy ošetřít chemickým nátěrem. Mikrovlnné záření zahubí všechna stádia škůdce, který zůstává většinou v blízkosti výletových otvorů. (V hladké podlaze není příliš jiných možností kam naklást vajíčka.) Protože chemický přípravek působí při kontaktu a požeru, zahubí  zbytek přeživších dospělců až vylétnou ven k páření. To může trvat delší dobu, v závislosti na délce vývojového cyklu (u hrbohlava jeden až dva roky). 
   Ozařování celé podlahy je finančně i časově hodně náročné. Přitom nelze zaručit stoprocentní účinnost. Mnou doporučený způsob je minimálně stejně účinný. Přitom náklady jsou výrazně nižší.