Základní  podmínky prevence napadení a likvidace dřevokazného hmyzu.

  • Na stavbě použité dřevo musí být pečlivě odkorněno, nepoužívá se dřevo z polomů, dřevo dlouhodobě skladované v lese nebo na skládce,
  • používá se dřevo od osvědčeného a prověřeného dodavatele (je užitečné si prohlédnout za jakých podmínek je dřevo zpracováno a skladováno)
  • používáné dřevo (především nosné) musí být preventivně ošetřené proti dřevokazům a houbám,
  • postup likvidace "škodičů" dřeva, hub a dřevokazného hmyzu se určuje podle zjištěné aktivity škůdců,
  • je-li napadení rozsáhlé, musí se do ochranných opatření zahrnout dřevo v celém objektu,
  • u nového dřeva, které bude zakryto, například sádrokartonem, je velmi užitečné proventivní ošetření impragnací v tlakových nádobách, anebo dloudobým máčením, alespoň 10 minut.