Pořádně ohryzaný trám 

  Pořádně ohlodaný trám

 Začalo to vypadáváním larev ze stropu. To larvy dřevokazů nikdy nedělají. Proto muselo jít o nějakého jiného nájezdníka. Padající larvy byly později identifikovány jako „nedřevokazní“  zavíječi mouční „pracující“ v potravinách. Jejich působiště jsou obvykle zapomenuté potraviny, mouka, pečivo, granule pro zvířata…

    Po otevření stropního záklapu čekalo majitele nepříjemné překvapení – masivní napadení tesaříkem krovovým kombinované  s hnilobou. Desítky let se tesařík krovový rozmnožoval v temnotě mezi stropem a podlahou. K tomu se přidala, díky zatékající vodě, hniloba. Popsaná situace je dokladem toho, že tesařík krovový dokáže dlouhodobě žít a rozmnožovat se v podstatě nepřístupných prostorách.