Související normy

 • ČSN EN 14358: Dřevěné konstrukce. Výpočet 5% kvantilu charakteristických hodnot a kriteria přijatelnosti pro výběr.
 • ČSN EN 1438: Značky pro dřevo  a výrobky na bázi dřeva.
 • ČSN EN 335-1, 2: Trvanlivost dřeva, definice tříd ohrožení biologickými škůdci.
 • ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – třídy pevnosti.
 • ČSN EN 384: Zjišťování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty dřeva.
 • ČSN EN 1912: Konstrukční dřevo. Třídy pevnosti – přiřazení vizuálních třídy jakosti a dřevin.
 • ČSN EN 350-2: Přirozená trvanlivost dřeva.
 • ČSN EN 460: Přirozená trvanlivost dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro použití v třídách ohrožení.
 • ČSN EN 884-10, 11: Kulatina a řezivo – terminologie.
 • ČSN EN 1611-1: Vizuální třídění jehličnatého dřeva. Část 1 – termíny pro poškození hmyzem.
 • ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla 0 společná pravidla pro pozemní stavby.
 • ČSN EN 1995-1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky požáru.
 • ČSN 48 00 50: Surové dříví.
 • ČSN 49 10 10: Neopracované řezivo.
 • ČSN 49 00 00: Názvosloví v dřevařském průmyslu – obecné vlastnosti dřeva.
 • ČSN 49 06 00: Ochrana dřeva – základní ustanovení – chemická ochrana.
 • ČSN 49 11 11: Neopracované řezivo, jehličnaté řezivo, mezní úchylky.
 • ČSN 49 12 12: Listnaté řezivo, rozměry, mezní úchylky.
 • ČSN 49 15 31-1 Dřevo na stavební konstrukce – část 1: vizuální třídění podle pevnosti.
 • ČSN 73 08 02: Požární bezpečnost – nevýrobní objekty.
 • ČSN 73 17 02: Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.
 • ČSN 73 28 10: Dřevěné konstrukce – provádění.
 • ČSN 73 31 50: Tesařské práce stavební.
 • ČSN 73 42 01: Navrhování komínů a kouřovodů
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 •  

  ČSN P ENV 1665-1-1   Navrhování konstrukcí, část 1: Obecná pravidla pro navrhování pro pozemní stavby – zrušena bez náhrady.

 • ČSN P ENV 1995-1-2: Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požárů (odpovídá ČSN 73 1701) zrušena bez náhrady

   

České technické normy nejsou od roku 2000 závazné. Nedodržování zásad uvedených v normách, které je dnes běžné, se projevuje na kvalitě práce a podstatně snižuje životnost konstrukcí. Dále zhoršuje možnosti odběratele reklamovat nekvalitní práci a materiál.