Třída ohrožení 1:
Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, nevystaveno působení vlhkosti. Dřevo po dobu své životnosti bude mít v jakékoliv části vlhkost maximálně 20%. Napadení dřevokaznými houbami vyloučeno. Možné napadení dřevokazným hmyzem. Aplikace chem. přípravku není blíže předurčena. Přípravek Ip v (n)

Třída ohrožení 2:
Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, avšak vysoká vlhkost okolí může vést k občasnému, avšak ne trvalému zvýšení vlhkosti nad 20%. Může dojít k napadení dřevokaznými houbami, zmodrání dřeva plísněmi a napadení dřevokazným hmyzem. Aplikace chem. přípravku není blíže předurčena. Přípravek Fb, B, P, Ip, v (n)

Třída ohrožení 3:
Dřevo nezakryto, ale beze styku se zemí. Dřevo je buď nepřetržitě vystaveno působení vlhkosti nebo je proti ní částečně chráněno, avšak je vystaveno opakovanému působení vlhkosti. Dřevo má často vlhkost vyšší než 20%. Proto je dřevo náchylné k napadení dřevokaznými houbami, dřevozbarvujícími plísněmi a dřevokazným hmyzem. Aplikace minimálně máčením. Vhodnější je podtlakově – přetlakovými technologiemi. Přípravek Fb, B, P, Ip, n

Třída ohrožení 4:
Dřevo je ve styku s vodou a zemí. Vlhkost dřeva trvale přesahuje 20%. Riziko napadení dřevokaznými houbami je vysoké. Nadzemní části dřeva mohou být napadeny dřevokazným hmyzem. Aplikace výlučně podtlakově – přetlakovými technologiemi. Přípravek: Přípravek Fa, Fb, B, P, Ip, n

 Vlastnosti chemických přípravků
Fa: proti houbám Ascomycetes (měkká hniloba),
Fb: proti houbám Basidiomycetes (dřevokazné houby),
B: proti dřevozbarvujícím houbám,
P: proti plísním,
Ip: prevence proti hmyzu,
Ii: likvidační intenzivní účinek proti hmyzu,
O: protipožární vlastnosti,
K: inhibitor chemické koroze,
Z: ochrana proti fyziologickým změnám,
D: ochrana proti povětrnostním vlivům,
v: látka je ze dřeva vyluhovatelná vodou (1. a 2. třída ohrožení),
n: látka je ze dřeva vodou nevyluhovatelná (3. a 4. třída ohrožení),
1: interiér, pod střechou,
2: bez styku se zemí, možné přechodné zvlhnutí,
3: vystaveno vlivu povětrnosti, ale bez přímého a trvalého styku se zemí,
4: dřevo ve styku se zemí a sladkou vodou,
5: dřevo v trvalém a přímém styku se slanou vodou,
S: povrchový způsob aplikace (nátěr, nástřik),
P: huboký způsob aplikace (tlaková impregnace, máčení),
SP: oba způsoby aplikace.